Waajjira Psmqn Oromiyaa

Poostaa----- þ. Oromiyaa (kan Ingiliffa keessatti Oromia jedhame barreeffamu, kan garuu barreeffama Afaan Oromoo keessatti Oromiyaa jedhamee beekamu) kunizzin kutaalee Itoophiyaa saglan keessaa tokko taate dha. Facebook gibt Menschen die Möglichkeit, Inhalte zu teilen und die Welt. Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaa. Abdii Oromiyaa: Oduu : MEDREK:Nama nagaan hiriira bahe hidhuu fi r: Oduu MEDREK:Nama nagaan hiriira bahe hidhuu fi rakkisuun qabso karaa nagaa Oromoo duubatti hin deebisu MEDREK. Oromiyaa / oromia. Qajeelfamni jijjiirraafi ramaddii Biiroon PSMQN Oromiyaa Onkololeessa 2011 gadi buuseen hanga gurmaa’insi sekteraalee haaraa hojjiirra oolutti dhorkamee tureera. Ministeerri waajjira Kominikeeshinii Itiyoopiyaa obbo Geetaachoo Raddaa Gaazexaa Riporter jedhamuuf akka ibsanitti gubaatiin ga’e lubbuu namaa iorratti miidhaa hin geesifne. Akkuma beekkamu Finfinnee hardha hafteen nafxanyootaa fi wayyaaneen keesaa iyyitu kana waggaa 128 dura gosa Oromoo kan akka Gulallee. - Ummata Oromoofi Naannoo Oromiyaa maqaa xureessuuf kan kaatu hunda Rabbiin nurraa haa qabu. Share Facebook Twitter Google+ ReddIt WhatsApp. Sirnii awaalcha j/Nuraaddiin guyyaa arraa 6/1/2017 maga…. Oduu Maddi:-Caffee Oromiyaa Gurraandhala 14/2009/17 Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii walakkaa waggaa (ji'oota jahaa) manneen hojii sagalii (9) qoratee. Lataa Qana'ii Aagaa- walaloo sagantaa bashannana addaa Sabbataa!. Waajjiraalee PSMQN Godinaalee 20tiif Waajjiraalee PSMQN Bulchiinsa Magaalotaa 19tiif Bakka Jiranitti Dhimmi: Ragaa Gitoota Hoiii Fi Oabeenya Namaa Akka Nuuf Ergamu Gaafachuu Ilaala Adeemsi foo'annoo fi filannoo ( Qaxarii, jijjiirraan, guddinni sadarkaa, ramaddii, leenjii fi. Komishiniin Siivil Sarviisii Oromiyaa Manneen Hojii labsii Lakk. Heerri keenya. Wayyaaneen tarkaanfii komand postiin Oromiyaa bulchuuf kan murteessite odoo tartiiba seeraa hineegatiin paarlaamaa fi manni maree ministrootaatiin odoo hinmurtaa'iin ta'uun hubatameera. Funyee Show : Mohammed Hajjii Dargaggeessa Hojjaa Gabaabaafi Hojjataa Waajjira Say. Akkuma beekkamu Finfinnee hardha hafteen nafxanyootaa fi wayyaaneen keesaa iyyitu kana waggaa 128 dura gosa Oromoo kan akka Gulallee. Nuti hawaasni Musliimaa ummata Oromoofi Naannoo Oromiyaa maqaa xureessuun nageenya biyyattii jeequuf kan fiigan fuundura dhaabbanna. Abdii Oromiyaa: Oduu : MEDREK:Nama nagaan hiriira bahe hidhuu fi r: Oduu MEDREK:Nama nagaan hiriira bahe hidhuu fi rakkisuun qabso karaa nagaa Oromoo duubatti hin deebisu MEDREK. Waajjira kanas birkii Finfinnee fi Diillaatti aragmu. Siinbone Amiikoo. Dheebuu Kutaa 7ffaa fi 8ffaa OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 141,432. 87/1997 Qaamota Raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa irra deebbiidhaan gurmeessuu fi aangoo fi hojii isaanii murteessuuf baheen hundeeffaman keessaa isa tokko yoo ta'u, Komishinichi hojiiwwan bulchiinsa humna namaa akka raawwatu aangoo fi gaheen hojii labsii kanaa keewwata. Funyaan ta’ee rakkoo hawasaa keessa jiruu funannee adduunyaf ibsa. To post some new ideas for the followers of our page. Eeyyeen Mootummaan Naannoo Oromiyaa shira qubee irratti hojjatame sirreessuu baannaan uummanni tarkaanfii isaaniin dirqisiisuuf qophaa'uu qaba. Biiroon haqaa Oromiyaa bara 1986tti qaamoolee raawwachiiftuu Naannichaa keessaa tokko ta'uun bu'uura Labsii Lakk. Waajjira PSMQN Aanaa Miidhagaa Tolaa. Ministeerri waajjira Kominikeeshinii Itiyoopiyaa obbo Geetaachoo Raddaa Gaazexaa Riporter jedhamuuf akka ibsanitti gubaatiin ga’e lubbuu namaa iorratti miidhaa hin geesifne. Gara harmee oromiyaatti baga nagaan dhuftan hirmaannaan keessan cimee itti haa fufu waliin haa hojjannu. SHAASHEE dhagaa bu'uraa waajjira OMN keenyee, eebba fudhannee mariitti seennee jirra. Boonsan Baayisaa is on Facebook. Qeerroo HqlsさんはFacebookを利用しています。Facebookに登録して、Qeerroo Hqlsさんや他の知り合いと交流しましょう。Facebookは、人々が簡単に情報をシェアできる、オープンでつながりのある世界の構築をお手伝いします。. 03 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa qaamolee haqaa qoratee jira. Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Goba Town Public Service and Human Resource Development Office, Government Organization, ethiopia, Goba. Bakka bu’oonni fi hooggantoonni uummata Oromoo fi Oromiyaa uummatichaa fi Naannichaaf gitummaa agarsiisun tarkaanfii daangaan Oromiyaa ittiin deebi’uu fi kabajamu fudhachuu qabu. Gara harmee oromiyaatti baga nagaan dhuftan hirmaannaan keessan cimee itti haa fufu waliin haa hojjannu. 34,487 likes · 294 talking about this. ውሃ ውስጥ ሆኖ የሚያልበው አሳ - ተስፋሁን ከበደ - ፍራሽ አዳሽ - ጦቢያ ግጥምን በጃዝ #101-25 [Arts TV World] - Duration: 20:39. 14 For Later. 130/1999 raawwachiisuuf L µ E p ‰ Z Më - ILQSO Hojjettoota mootummaa bakkee dandeettiin isaanii gitu irratti ramaduun Heera Yeroo Ce'umsaa Mootummaa Bulchiinsa Naannoo Oromiyaa Labsii Lakk Www biiroo psmqn oromiyaa qajeelfama. Kallacha Oromiyaa bara 21 lakk. Join Facebook to connect with Boonsan Baayisaa and others you may know. 153/2001 akkaataa kanatti aanee jiruun fooyya'eera. 03 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa qaamolee haqaa qoratee jira. Boonsan Baayisaa is on Facebook. Waajjira PSMQN Aanaa Miidhagaa Tolaa. Next Daanyee Alamuu= "Gadaan Gahe" Oromo/Oromiyaa Music 2018. Hidhamaan miliqee ba’es hin jiru. save Save Kallacha Oromiyaa Bara 24 Lakk. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu. Sanaaf karaa qulqulleessuun daandii Bilisummaa uummaataaf baafame sana haalaan bareechaa adeemuun barbaachisaadha. Haata’u malee namtichi biyya Jarmanii barsiisaan amantii Kiristaanaa bara 1860 keessa biyya Oromoon Ormaaniyaa jedhee moggaasee ture. 519 Me gusta · 283 personas están hablando de esto. Seenaa goota oromoo #obsi ulee hayyuu Amiinaa irraa. Dhageettii Bulchiinsaa gaafadhaa • Qulqulleessa dhimmaatiif waajjira naannawaa keessan gaafachuun. Waajjira PSMQN Aanaa Miidhagaa Tolaa. jiruu fi jireenya hawaasaa horsiisee bulaa bu'uuraan jijjiiruu dha Haala Walii-galaa Naannoo Horsiisee Bulaa Oromiyaa. 2015) gabaaseen, balaa ibiddaa magaalaa Finfinnee, markaattoo iddoo Sharaa Taraa jedhamutti tibbana ka'e ture gabaasuuf. 27, 2012) Koreen Dhaabbii Dhimma Bu'uuraalee Misoomaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 1ffaa seektaroota isaaf itti waamaman qoratee kallattii kaa'ee jira. Rakkoon Siyaasaa Ummata Oromoo, gara tokkoon yoo ilaalamu, rakkoo magaalaa fi baadiyaa tayee argamaa. Galiin mootummaa Wayyaanee harki 80 (80%) buna irraa kan argamu akka ta'e. Quranii Jiruu Koo is on Facebook. The Bible itself was translated into afaan oromoo in Sabean script about a century ago by an Oromoo slave called Onesimos Nasib, alias Hiikaa, (Gustave, 1978). Advertisement. CAFFEE - (Sad. 34,487 likes · 294 talking about this. Funyee Show : Mohammed Hajjii Dargaggeessa Hojjaa Gabaabaafi Hojjataa Waajjira Say. Uumatni Oromoo erga sirni coloneeffataa habashaa jalatti kuffee kaasee jarraa dhibba tokkoof walakkaa oliif karaa adda addaa ijaaramees ta'u utuu hin ijaaramin karaa isaa mijate hundaan sirnicha of irraa kuffisee bilisummaa argachuuf akkasumas Oromiyaa walaboomsuuf qabsa'aa turuun isaa hunda keenya irraa dhokataa miti. 61/94 fi 104/97 aangoo fi gaheen hojii Aanichaaf kennameen hojiiwwaan raawwataman akaakudhaan kaa'amaniiru. Duulli daangaalee Oromiyaa kun yeroo dhiyoo as godinoota Harargee, baale, gujiifi booranattis cimee lubbuu namaafi qabeenyaa galaafataa jiraachuu odeeffannoon arganne ni mirkaneessaa. Barattoonni Results 1 - 20 of 947 Isin ergee ramaddii Eeggachaa jirtan hundii Eebla 23 bara Caffeen Qajeelfamni jijjiirraafi ramaddii Biiroon PSMQN Oromiyaa Onkololeessa 2011 haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti Jireenya Addunyaa Haaraatiif Ammuma Qophaaʼaa LAAYIBIRARII 14 Aug 2017 Bulchiinsa Mootummaa Naannoo. Siinbone Amiikoo. To post some new ideas for the followers of our page. Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Goba Town Public Service and Human Resource Development Office, Government Organization, ethiopia, Goba. SHAASHEE dhagaa bu'uraa waajjira OMN keenyee, eebba fudhannee mariitti seennee jirra. Dhageettii Bulchiinsaa gaafadhaa • Qulqulleessa dhimmaatiif waajjira naannawaa keessan gaafachuun. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Oromiyaa buuura haaromsa keenyaati!. Lataa Qana'ii Aagaa- walaloo sagantaa bashannana addaa Sabbataa!. Uumatni Oromoo erga sirni coloneeffataa habashaa jalatti kuffee kaasee jarraa dhibba tokkoof walakkaa oliif karaa adda addaa ijaaramees ta'u utuu hin ijaaramin karaa isaa mijate hundaan sirnicha of irraa kuffisee bilisummaa argachuuf akkasumas Oromiyaa walaboomsuuf qabsa'aa turuun isaa hunda keenya irraa dhokataa miti. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. marroo lammaaffaaf miseensa Koree Jidduu fi Waajjira Siyaasaa tayee. Sanaaf karaa qulqulleessuun daandii Bilisummaa uummaataaf baafame sana haalaan bareechaa adeemuun barbaachisaadha. To post some new ideas for the followers of our page. DUUTI GOOTAS EDAA BIYYUUMA ABBA OFIIN BAREEDDI!! Miseensa jabaa ABO kan ture J/Nuraddiin (Falmataa Sabaa) adduunyaa kana irraa boqotee jiira. Waajjiraalee PSMQN Godinaalee 20tiif Waajjiraalee PSMQN Bulchiinsa Magaalotaa 19tiif Bakka Jiranitti Dhimmi: Ragaa Gitoota Hoiii Fi Oabeenya Namaa Akka Nuuf Ergamu Gaafachuu Ilaala Adeemsi foo'annoo fi filannoo ( Qaxarii, jijjiirraan, guddinni sadarkaa, ramaddii, leenjii fi. 1,684 likes · 5 talking about this. Hawaasni waggaa waggaan achitti argamu bara baraan dabalaa deemaa jira. Bara Bara 24 23 Lakk. Lataa Qana'ii Aagaa- walaloo sagantaa bashannana addaa Sabbataa!. Hidhamaan miliqee ba’es hin jiru. 34,487 likes · 294 talking about this. 1 1 Namoonni yakka Hirmaannaafi fayyadamummaa malaammaltummaatiin dubartootaa daran guddisuuf himataman adabaman tokkummaafi gurmaainsasaanii Manni Murtii Olaanaa Godina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee oogganaa cimsuun murteessaadha. 61/94 fi 104/97 aangoo fi gaheen hojii Aanichaaf kennameen hojiiwwaan raawwataman akaakudhaan kaa'amaniiru. Buna Impaayera Itoopiyaa keessatti oomishamu keessaa kan Oromiyaa harka 80 (80%) akka ta'e. ODUU HAARAA. 'ሀሌሉያ ለፌደራል ዱላ' የ ኮሜዲያን እሸቱ አዲስ ቀልድ. Ijaa tahee ilaala, Guraa ta’ee dhaggeeffata! Afaan tahee uummataa isaaf dubbaata. Join Facebook to connect with Boonsan Baayisaa and others you may know. Qajeelfamni jijjiirraafi ramaddii Biiroon PSMQN Oromiyaa Onkololeessa 2011 gadi buuseen hanga gurmaa'insi sekteraalee haaraa hojjiirra oolutti dhorkamee tureera. 27, 2012) Koreen Dhaabbii Dhimma Bu'uuraalee Misoomaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 1ffaa seektaroota isaaf itti waamaman qoratee kallattii kaa'ee jira. As US Portland Oregon keessa kan jiraatan dargaggoonni Oromoo. Eeyyeen Mootummaan Naannoo Oromiyaa shira qubee irratti hojjatame sirreessuu baannaan uummanni tarkaanfii isaaniin dirqisiisuuf qophaa'uu qaba. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Waajjira PSMQN Aanaa Miidhagaa Tolaa. Biiroon haqaa Oromiyaa bara 1986tti qaamoolee raawwachiiftuu Naannichaa keessaa tokko ta'uun bu'uura Labsii Lakk. Tweet with a location. 6/1986 tiin seeraan kan hundeeffame yemmuu ta'uu, maqaa Waajjira Abbaa Alangaa waliigalaa jedhame moggaafame ture, Sana boodaas, haga inni gurmaa'naa fi maqaa amma ittiin waamamaa jiru bu'uura Labsii Lakk. Poolisota Oromiyaa magaalaa Jimmaa keessa jiraniif goototni qeerroon barattootni Oromoo waamicha "Poolisiin kan keenyaa" jedhu waan dabarsaniifPoolisootni hedduun wallee warraaqsaatti makamuun. Buna Impaayera Itoopiyaa keessatti oomishamu keessaa kan Oromiyaa harka 80 (80%) akka ta'e. Namoonni Afaan Tokko qofa dhagahan miidhamaadha. Watch free online TV channels live and on-demand from all countries in the world on your computer or iPhone/iPad/Android mobile devices with 7 days recorded DVR. Naannoo Oromiyaa Irradeebiidhaan Fooyyessuuf Bahe, Lakk. Uumatni Oromoo erga sirni coloneeffataa habashaa jalatti kuffee kaasee jarraa dhibba tokkoof walakkaa oliif karaa adda addaa ijaaramees ta’u utuu hin ijaaramin karaa isaa mijate hundaan sirnicha of irraa kuffisee bilisummaa argachuuf akkasumas Oromiyaa walaboomsuuf qabsa’aa turuun isaa hunda keenya irraa dhokataa miti. ውሃ ውስጥ ሆኖ የሚያልበው አሳ - ተስፋሁን ከበደ - ፍራሽ አዳሽ - ጦቢያ ግጥምን በጃዝ #101-25 [Arts TV World] - Duration: 20:39. Seif Magango, Amnesty International’s Deputy Director for East Africa, the Horn and the Great Lakes “It is shocking that after a whole month of arbitrarily detaining the journalists incommunicado, all the Ethiopian police could produce in court was a file containing a letter they sent to the National Intelligence and Security Services asking for assistance in investigating the matter. WAASHINGITAN, DIISII — Godina Harargee Lixaa aanaa Hawwii guddinaa araddaalee Taa’oo fi Ibsaa jedhaman keessaa har’a liyyuu poolisiin bulchiinsa naannoo Somaalee bobba’uu dhaan manneen 80 nu irraa gubee uummata araddaalee kanaa qe’ee irraa godaansisuu jiraattonni ibsaniiru. Komishiniin Siivil Sarviisii Oromiyaa Manneen Hojii labsii Lakk. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu. Quranii Jiruu Koo is on Facebook. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu. Bakka bu’oonni fi hooggantoonni uummata Oromoo fi Oromiyaa uummatichaa fi Naannichaaf gitummaa agarsiisun tarkaanfii daangaan Oromiyaa ittiin deebi’uu fi kabajamu fudhachuu qabu. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. TV Oromiyaa Live - Ethiopian TV Online TV Oromiyaa is a state-owned Ethiopian TV channel that broadcasts predominantly in the Oromo language. Box----- Labsii Bulchiinsaa fi Ittifayyadama Lafa Baadiyyaa Naannoo Oromiyaa lakk. save Save Kallacha Oromiyaa Bara 24 Lakk. Oromiyaa midiyaa neetorkiin qamaa bu’uura ilmaan Oromootti. WAASHINGITAN, DIISII — Godina Harargee Lixaa aanaa Hawwii guddinaa araddaalee Taa’oo fi Ibsaa jedhaman keessaa har’a liyyuu poolisiin bulchiinsa naannoo Somaalee bobba’uu dhaan manneen 80 nu irraa gubee uummata araddaalee kanaa qe’ee irraa godaansisuu jiraattonni ibsaniiru. (Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo – Adoolessa 05, 2018) Akkuma dhiheenya kana karaa Sagalee Bilisummaa Oromoo fi miidiyaalee adda addaatiin ummata keenyaaf ibsaa turretti duulli waraanaa mootummaa Itoophiyaatiin karoorfame sochii ABO fi waliigala Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti haaromfamee bobbaan eegalamee jira. Ministeerri waajjira Kominikeeshinii Itiyoopiyaa obbo Geetaachoo Raddaa Gaazexaa Riporter jedhamuuf akka ibsanitti gubaatiin ga’e lubbuu namaa iorratti miidhaa hin geesifne. 1,684 likes · 5 talking about this. Kallacha Oromiyaa bara 21 lakk. ONN: Oromiyaa Hegeree (Promising future leaders) EU: Remarks of Dr. Grazie a Facebook puoi mantenere i contatti col mondo e avere una visione. CAFFEE - (Onk. Qamnii bu’uura akkuma dalagaa isaa waliin wal tumsee rawwii rawwaatuu OMN ummataaf keenyaaf riqichaa gudda ta’ee jira. Join Facebook to connect with Boonsan Baayisaa and others you may know. CAFFEE - (Onkoloolessa 25 Bara 2012) : Koreen Dhaabbii Dhimma Hawaasummaa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa manneen hojii isaaf itti waamaman 8 dhaggeeffatee kallattii itti aanu kaa'ee jira. BY FAYISA LEMMA | Bitootessa 30, 2014. Lataa Qana'ii Aagaa- walaloo sagantaa bashannana addaa Sabbataa!. Quranii Jiruu Koo is on Facebook. Join Facebook to connect with Quranii Jiruu Koo and others you may know. Nile Sat OBN TV SD Nile Sat OBN TV HD Frequency =12645 Frequency =12520. Abiy Ahmed EPRDF keessaa gara aangootti ol bahanii as gidiraa fi roorroon addatti Ummata keenya kan Dhihaa fi Kibba Oromiyaa irratti bulchiinsa isaaniitiin geessifamu guyyumaan hammaachaa deemuutti jira. 1,684 likes · 5 talking about this. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Wax 11/2018. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. 03 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa qaamolee haqaa qoratee jira. A, Haala Sochii Uummaata Oromoo Oromiyaa Keessaa. Siinbone Amiikoo. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Oromiya Region Tourism: TripAdvisor has 3,106 reviews of Oromiya Region Hotels, Attractions, and Restaurants making it your best Oromiya Region resource. Printed material in afaan oromoo include the Bible, religious and non-religious songs, dictionaries, short stories, proverbs, poems, school books, grammar, etc. Abdii Oromiyaa: Oduu : MEDREK:Nama nagaan hiriira bahe hidhuu fi r: Oduu MEDREK:Nama nagaan hiriira bahe hidhuu fi rakkisuun qabso karaa nagaa Oromoo duubatti hin deebisu MEDREK. Jihad Kedir ist bei Facebook. Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Goba Town Public Service and Human Resource Development Office, Government Organization, ethiopia, Goba. CAFFEE - (Sad. Boonsan Baayisaa is on Facebook. Advertisement. Aangoo Biyyichaa Eenyutu Qabatee Jira? waliin walmaddii hoogganaman, Lammiileen Itoophiyaa Biyya alaa jiraatan akka caasaa isaaniitti, itti waamamni isaanii Waajjira. Oromiyaa buuura haaromsa keenyaati!. Gudina Oromiyaa kan sodatu wayyaannen lafa Oromoo qoqodee gara oloota Oromiyaa Amhara, Benishangul-Gumuz, Gambella, Ogaden fi Uummatoota kibbaati dabalte, kayyoon isaa inni gudan immoo Oromoon oloota isaa kana wajjin bara baran wali-loolaa akka jiratuuf kana malee ofidhuma isheetiifu aangoo isheeti fayyadamte Rayyaa fi Qooboo, Rayyaa fi Azaboo. 6/1986 tiin seeraan kan hundeeffame yemmuu ta'uu, maqaa Waajjira Abbaa Alangaa waliigalaa jedhame moggaafame ture, Sana boodaas, haga inni gurmaa'naa fi maqaa amma ittiin waamamaa jiru bu'uura Labsii Lakk. 153/2001 akkaataa kanatti aanee jiruun fooyya'eera. Oduu Maddi:-Caffee Oromiyaa Gurraandhala 14/2009/17 Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii walakkaa waggaa (ji'oota jahaa) manneen hojii sagalii (9) qoratee. Yaa’ii Ariifachiisaa 2 ffaa Waggaa 2 ffaa Bara Hojii 5 ffaa Onkoloolessa 13/2009 Magaalaa Adaamaa Galma Caffeetti taa’e kanarratti Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Muudama Miseensota Kaabinee 13 haaraafi 4 ammoo Miseensota Mana Mare Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa durii keessaa bakka jijjiiruun muudamaaf dhiyeessun Caffeen mirkaneessisanii jiru. Heerri keenya. Iscriviti a Facebook per connetterti con Obsa Bilal e altre persone che potresti conoscere. 03 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa qaamolee haqaa qoratee jira. CAFFEE - (Onk. Karoly Botvay String Quartet No 28 Op 84 No 2 Iii Scherzo. Obsi Daangaa Qabaachuu Qaba ! Callisnis Nuuf Haa Gahu! (Ibsa ABO – Amajjii 09, 2020) [SBO – AMAJJII 09,2020] Erga Dr. ONN: Oromiyaa Hegeree (Promising future leaders) EU: Remarks of Dr. Join Facebook to connect with Boonsan Baayisaa and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Uumatni Oromoo erga sirni coloneeffataa habashaa jalatti kuffee kaasee jarraa dhibba tokkoof walakkaa oliif karaa adda addaa ijaaramees ta’u utuu hin ijaaramin karaa isaa mijate hundaan sirnicha of irraa kuffisee bilisummaa argachuuf akkasumas Oromiyaa walaboomsuuf qabsa’aa turuun isaa hunda keenya irraa dhokataa miti. ijjanno saba bal'aati Mai 10, 2014, 6:28 nachm. TV Oromiyaa Live - Ethiopian TV Online TV Oromiyaa is a state-owned Ethiopian TV channel that broadcasts predominantly in the Oromo language. Media/News Company. Biyyi Oromoo Oromiyaa ykn Orom-biyyaa jedhama. Sirnii awaalcha j/Nuraaddiin guyyaa arraa 6/1/2017 maga…. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu. Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI. Duulli daangaalee Oromiyaa kun yeroo dhiyoo as godinoota Harargee, baale, gujiifi booranattis cimee lubbuu namaafi qabeenyaa galaafataa jiraachuu odeeffannoon arganne ni mirkaneessaa. Maqaa Waajjira Faayinansii. Gara harmee oromiyaatti baga nagaan dhuftan hirmaannaan keessan cimee itti haa fufu waliin haa hojjannu. Gudina Oromiyaa kan sodatu wayyaannen lafa Oromoo qoqodee gara oloota Oromiyaa Amhara, Benishangul-Gumuz, Gambella, Ogaden fi Uummatoota kibbaati dabalte, kayyoon isaa inni gudan immoo Oromoon oloota isaa kana wajjin bara baran wali-loolaa akka jiratuuf kana malee ofidhuma isheetiifu aangoo isheeti fayyadamte Rayyaa fi Qooboo, Rayyaa fi Azaboo. Qajeelfamni jijjiirraafi ramaddii Biiroon PSMQN Oromiyaa Onkololeessa 2011 gadi buuseen hanga gurmaa'insi sekteraalee haaraa hojjiirra oolutti dhorkamee tureera. 14 For Later. Tritt Facebook bei, um dich mit Jihad Kedir und anderen Nutzern, die du kennst, zu vernetzen. Giraaviilaa jedhamu hundee 40 tau waajjira urgaan dammaa, Biiroon PSMQN. Waajjira kanas birkii Finfinnee fi Diillaatti aragmu. jiruu fi jireenya hawaasaa horsiisee bulaa bu'uuraan jijjiiruu dha Haala Walii-galaa Naannoo Horsiisee Bulaa Oromiyaa. ijjanno saba bal'aati Mai 10, 2014, 6:28 nachm. ONN: Oromiyaa Hegeree (Promising future leaders) EU: Remarks of Dr. Bakka bu’oonni fi hooggantoonni uummata Oromoo fi Oromiyaa uummatichaa fi Naannichaaf gitummaa agarsiisun tarkaanfii daangaan Oromiyaa ittiin deebi’uu fi kabajamu fudhachuu qabu. Labsii 2/1985 Seera Mootummaa Bulchiinsa Yeroo Ce’uumsaa Naannoo Oromiyaa hojiirra oolchuuf Amajjii bara 1985 Caffee Oromiyaatin bahe keewwata 43 irratti “Caffeen Oromiyaa hojii isaa kan gaggeessu miseensota Koree Hojii raawwachiiftuu karaa seeraatiin filuun ta’a” jedhamee kaa’ameera. ውሃ ውስጥ ሆኖ የሚያልበው አሳ - ተስፋሁን ከበደ - ፍራሽ አዳሽ - ጦቢያ ግጥምን በጃዝ #101-25 [Arts TV World] - Duration: 20:39. The Oromia Region (Oromo: Oromiyaa) is one of the nine regional states of Ethiopia, the homeland of the Oromo. The Bible itself was translated into afaan oromoo in Sabean script about a century ago by an Oromoo slave called Onesimos Nasib, alias Hiikaa, (Gustave, 1978). Oromiyaa midiyaa neetorkiin qamaa bu’uura ilmaan Oromootti. Lataa Qana'ii Aagaa- walaloo sagantaa bashannana addaa Sabbataa!. Nuti hawaasni Musliimaa ummata Oromoofi Naannoo Oromiyaa maqaa xureessuun nageenya biyyattii jeequuf kan fiigan fuundura dhaabbanna. According to Opride, International human rights advocacy group Amnesty International are the latest to condemn the Ethiopian government’s rounding up of 3000 people over the past ten days. Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI. Oromiyaa July 26, 2019 "Smiling is the best way to face every problem, to crush every fear and to hide every pain. WAASHINGITAN, DIISII — Godina Harargee Lixaa aanaa Hawwii guddinaa araddaalee Taa’oo fi Ibsaa jedhaman keessaa har’a liyyuu poolisiin bulchiinsa naannoo Somaalee bobba’uu dhaan manneen 80 nu irraa gubee uummata araddaalee kanaa qe’ee irraa godaansisuu jiraattonni ibsaniiru. 130/1999 raawwachiisuuf L µ E p ‰ Z Më - ILQSO Hojjettoota mootummaa bakkee dandeettiin isaanii gitu irratti ramaduun Heera Yeroo Ce'umsaa Mootummaa Bulchiinsa Naannoo Oromiyaa Labsii Lakk Www biiroo psmqn oromiyaa qajeelfama. Uummanni Oromoo tokkummaa fi birmadummaa daangaa Oromiyaa eeguu fi eegsisuuf hirmaannaa kallattii gochuu qaba. keessa yeroo muraasaaf hojjete ramadamte. Join Facebook to connect with Quranii Jiruu Koo and others you may know. Aangoo fi gahee hojii labsii kanaan kennameef akkuma jirutti ta'ee, dabalataanis Labsii bulchiinsa hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk. Abiy Ahmed EPRDF keessaa gara aangootti ol bahanii as gidiraa fi roorroon addatti Ummata keenya kan Dhihaa fi Kibba Oromiyaa irratti bulchiinsa isaaniitiin geessifamu guyyumaan hammaachaa deemuutti jira. Techno Bros. To post some new ideas for the followers of our page. Abdii Oromiyaa: Oduu : MEDREK:Nama nagaan hiriira bahe hidhuu fi r: Oduu MEDREK:Nama nagaan hiriira bahe hidhuu fi rakkisuun qabso karaa nagaa Oromoo duubatti hin deebisu MEDREK. Sirnii awaalcha j/Nuraaddiin guyyaa arraa 6/1/2017 maga…. siif haagalu bilisummaan kan argamu tokkoffaa Dhaabbata raadiyoo fi Tv oromiyaa yoo achirratti isin irratti gubne soba ni dhiistu. Biiroon PSMQN Oromiyaa qajeelfama dhorkaa ramaddiifi jijjiirraa hinkaasne jedhame. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu. 27, 2012) Koreen Dhaabbii Dhimma Bu'uuraalee Misoomaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 1ffaa seektaroota isaaf itti waamaman qoratee kallattii kaa'ee jira. Gudina Oromiyaa kan sodatu wayyaannen lafa Oromoo qoqodee gara oloota Oromiyaa Amhara, Benishangul-Gumuz, Gambella, Ogaden fi Uummatoota kibbaati dabalte, kayyoon isaa inni gudan immoo Oromoon oloota isaa kana wajjin bara baran wali-loolaa akka jiratuuf kana malee ofidhuma isheetiifu aangoo isheeti fayyadamte Rayyaa fi Qooboo, Rayyaa fi Azaboo. Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Goba Town Public Service and Human Resource Development Office, Government Organization, ethiopia, Goba. According to Opride, International human rights advocacy group Amnesty International are the latest to condemn the Ethiopian government’s rounding up of 3000 people over the past ten days. Wax 11/2018. Dura 'Bakalchi Oromiyaa' maali? Bakkalchi Oromiyaa maxansaa arraata Adda Bilisummaa Oromoti 'Murni bakkalchaa' murna bakkalcha Oromiyaa qoppheeysu. As US Portland Oregon keessa kan jiraatan dargaggoonni Oromoo. 32,165 likes · 202 talking about this. 34,487 likes · 294 talking about this. Seenaa goota oromoo #obsi ulee hayyuu Amiinaa irraa. Karoly Botvay String Quartet No 28 Op 84 No 2 Iii Scherzo. Kallacha Oromiyaa bara 21 lakk. was built to not only provide reliable hosting but to have a support team that you can reach 24/7/365. Posts about Oromiyaa written by Oromoo fi Oromiyaa. Manni hidhaa Amboo kun gubachuu kan ibse mootummaan Itiyoopiyaa ittiin ka’umsi gubannaa kanaa maal akka ta’e qoratamaa jira jedha. Printed material in afaan oromoo include the Bible, religious and non-religious songs, dictionaries, short stories, proverbs, poems, school books, grammar, etc. Uumatni Oromoo erga sirni coloneeffataa habashaa jalatti kuffee kaasee jarraa dhibba tokkoof walakkaa oliif karaa adda addaa ijaaramees ta’u utuu hin ijaaramin karaa isaa mijate hundaan sirnicha of irraa kuffisee bilisummaa argachuuf akkasumas Oromiyaa walaboomsuuf qabsa’aa turuun isaa hunda keenya irraa dhokataa miti. Gudina Oromiyaa kan sodatu wayyaannen lafa Oromoo qoqodee gara oloota Oromiyaa Amhara, Benishangul-Gumuz, Gambella, Ogaden fi Uummatoota kibbaati dabalte, kayyoon isaa inni gudan immoo Oromoon oloota isaa kana wajjin bara baran wali-loolaa akka jiratuuf kana malee ofidhuma isheetiifu aangoo isheeti fayyadamte Rayyaa fi Qooboo, Rayyaa fi Azaboo. WAASHINGITAN, DIISII — Godina Harargee Lixaa aanaa Hawwii guddinaa araddaalee Taa'oo fi Ibsaa jedhaman keessaa har'a liyyuu poolisiin bulchiinsa naannoo Somaalee bobba'uu dhaan manneen 80 nu irraa gubee uummata araddaalee kanaa qe'ee irraa godaansisuu jiraattonni ibsaniiru. Its landscape includes high and rugged mountain ranges, undulating plateaus, panoramic gorges and deep incised river valleys, and rolling plains. 110• Hinuman si dhiqa maaf daalachoofta (Qodaa bukoo). According to Opride, International human rights advocacy group Amnesty International are the latest to condemn the Ethiopian government’s rounding up of 3000 people over the past ten days. 34,487 likes · 294 talking about this. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Oromiyaa (kan Ingiliffa keessatti Oromia jedhame barreeffamu, kan garuu barreeffama Afaan Oromoo keessatti Oromiyaa jedhamee beekamu) kunizzin kutaalee Itoophiyaa saglan keessaa tokko taate dha. Labsii 2/1985 Seera Mootummaa Bulchiinsa Yeroo Ce’uumsaa Naannoo Oromiyaa hojiirra oolchuuf Amajjii bara 1985 Caffee Oromiyaatin bahe keewwata 43 irratti “Caffeen Oromiyaa hojii isaa kan gaggeessu miseensota Koree Hojii raawwachiiftuu karaa seeraatiin filuun ta’a” jedhamee kaa’ameera. Galiin mootummaa Wayyaanee harki 80 (80%) buna irraa kan argamu akka ta'e. save Save Kallacha Oromiyaa Bara 24 Lakk. Ummanni keenya bilisummaa isaatiif jecha aarsaa dhuunfaafi waloo (personal and collective sacrifice) kamiiyyuu kaffaluuf kan qophaayeefi danda’u ( willing and able) akka ta’e kan ifatti haalaan raggaasise dha. Join Facebook to connect with Boonsan Baayisaa and others you may know. ONN: Oromiyaa Hegeree (Promising future leaders) EU: Remarks of Dr. ijjanno saba bal'aati Mai 10, 2014, 6:28 nachm. Qajeelfamni jijjiirraafi ramaddii Biiroon PSMQN Oromiyaa Onkololeessa 2011 gadi buuseen hanga gurmaa’insi sekteraalee haaraa hojjiirra oolutti dhorkamee tureera. Maqaa Oromiyaa jedhu kana kan moggaasee dhimma itti bahuun babal’ise Adda Bilisummaa Oromoo ti. According to Opride, International human rights advocacy group Amnesty International are the latest to condemn the Ethiopian government’s rounding up of 3000 people over the past ten days. WAASHINGITAN, DIISII — Godina Harargee Lixaa aanaa Hawwii guddinaa araddaalee Taa'oo fi Ibsaa jedhaman keessaa har'a liyyuu poolisiin bulchiinsa naannoo Somaalee bobba'uu dhaan manneen 80 nu irraa gubee uummata araddaalee kanaa qe'ee irraa godaansisuu jiraattonni ibsaniiru. SHAASHEE dhagaa bu'uraa waajjira OMN keenyee, eebba fudhannee mariitti seennee jirra. Previous Afro Gisho= "Mooti Dubrraa"Oromo/Oromiyaa Music 2018 Bakakkaa Entertainment (Official Music Video). Seenaa goota oromoo #obsi ulee hayyuu Amiinaa irraa. Oromiya Region Tourism: TripAdvisor has 3,106 reviews of Oromiya Region Hotels, Attractions, and Restaurants making it your best Oromiya Region resource. #Mula'ataa Dirree# #/Hussein #Abubakar #Ganamoo hoo Bekituu Laataa oromoo tenaa Raabini Janatani isa haa QananisuuBooda baruumsatti. 61/94 fi 104/97 aangoo fi gaheen hojii Aanichaaf kennameen hojiiwwaan raawwataman akaakudhaan kaa'amaniiru. Posts about Oromiyaa written by Oromoo fi Oromiyaa. Wayyaaneen tarkaanfii komand postiin Oromiyaa bulchuuf kan murteessite odoo tartiiba seeraa hineegatiin paarlaamaa fi manni maree ministrootaatiin odoo hinmurtaa'iin ta'uun hubatameera. Qajeelfama Raawwii Misooma Interpiraayizoota Maaykiroo fi Xixiqqaa (IMX) Kaayyoowwan seektara bishaanii adda bahaan keessaa sadarkaa tajaajilaa daran foyyeessuun ibsmeedha: "Bara 2011'tti, Eegumsa Fayyaa Foyyee'e, Dhaqqabummaa Interpiraayiziin haaraa hundeeffamuuf, murtoo addaa Aanichaatii yoo Waajjira Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa Finfinnee, Adoolessa 9, 2011 (FBC) - Caffeen Oromiyaa Yaa. Caasaa Hawaasaa Haaraa SeeNuun Yeroo Dhiyootti Sirnaan Labsamuuf Jira Sadaasaa 21, 2011 Qoodi Print. Boonsan Baayisaa is on Facebook. Uumatni Oromoo erga sirni coloneeffataa habashaa jalatti kuffee kaasee jarraa dhibba tokkoof walakkaa oliif karaa adda addaa ijaaramees ta’u utuu hin ijaaramin karaa isaa mijate hundaan sirnicha of irraa kuffisee bilisummaa argachuuf akkasumas Oromiyaa walaboomsuuf qabsa’aa turuun isaa hunda keenya irraa dhokataa miti. Kallacha Oromiyaa bara 21 lakk. Iscriviti a Facebook per connetterti con Obsa Bilal e altre persone che potresti conoscere. “Oromia is a region of great physiographic diversity. Taju Shurube. 153/2001 akkaataa kanatti aanee jiruun fooyya'eera. Dheebuu Kutaa 7ffaa fi 8ffaa OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 141,432. Dhageettii Bulchiinsaa gaafadhaa • Qulqulleessa dhimmaatiif waajjira naannawaa keessan gaafachuun. nuti amma immoo wayyaanee waliin dhiisnee wayyaanee oromiyaa keessa jirtu waliin diddaa gabrummaa keenya jalqabna. Bizualem Desu Tasuma Tasa Oromo Oromiyaa Music 2017 Bakakkaa Entertainment. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Tag Archives: Oromiyaa. jiruu fi jireenya hawaasaa horsiisee bulaa bu'uuraan jijjiiruu dha Haala Walii-galaa Naannoo Horsiisee Bulaa Oromiyaa. Komishiniin Siivil Sarviisii Oromiyaa Manneen Hojii labsii Lakk. Poolisota Oromiyaa magaalaa Jimmaa keessa jiraniif goototni qeerroon barattootni Oromoo waamicha "Poolisiin kan keenyaa" jedhu waan dabarsaniifPoolisootni hedduun wallee warraaqsaatti makamuun. Jihad Kedir ist bei Facebook. ODUU HAARAA. 87/1997 Qaamota Raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa irra deebbiidhaan gurmeessuu fi aangoo fi hojii isaanii murteessuuf baheen hundeeffaman keessaa isa tokko yoo ta'u, Komishinichi hojiiwwan bulchiinsa humna namaa akka raawwatu aangoo fi gaheen hojii labsii kanaa keewwata. Wax 11/2018. Maqaa Waajjira Faayinansii. siif haagalu bilisummaan kan argamu tokkoffaa Dhaabbata raadiyoo fi Tv oromiyaa yoo achirratti isin irratti gubne soba ni dhiistu. Waajjira Pireezidantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Waajjirichi aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaata: Aangoo fi Hojiin waajjira kanaaf Heera Mootummaa Naannichaatiin keewwata 59 jalatti tumame akkuma eegametti tae, waajjirichi aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaata;. 03 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa qaamolee haqaa qoratee jira. Tritt Facebook bei, um dich mit Jihad Kedir und anderen Nutzern, die du kennst, zu vernetzen. Ejensiin galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa Oromiyaa Dhaabbata UNICEF waliin ta'uun daawwannaa hojii taasisaa jiraachuu beeksise. Nile Sat OBN TV SD Nile Sat OBN TV HD Frequency =12645 Frequency =12520. Oromiyaa buuura haaromsa keenyaati!. Biiroon haqaa Oromiyaa bara 1986tti qaamoolee raawwachiiftuu Naannichaa keessaa tokko ta'uun bu'uura Labsii Lakk. CAFFEE - (Sad. siif haagalu bilisummaan kan argamu tokkoffaa Dhaabbata raadiyoo fi Tv oromiyaa yoo achirratti isin irratti gubne soba ni dhiistu. Oduu Maddi:-Caffee Oromiyaa Gurraandhala 14/2009/17 Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii walakkaa waggaa (ji'oota jahaa) manneen hojii sagalii (9) qoratee. Wayyaaneen tarkaanfii komand postiin Oromiyaa bulchuuf kan murteessite odoo tartiiba seeraa hineegatiin paarlaamaa fi manni maree ministrootaatiin odoo hinmurtaa'iin ta'uun hubatameera. Dhimmi kunis dhageettii hin barfachiisu ykn bakka hin buusu. Siinbone Amiikoo. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Caasaa Hawaasaa Haaraa SeeNuun Yeroo Dhiyootti Sirnaan Labsamuuf Jira Sadaasaa 21, 2011 Qoodi Print. jiruu fi jireenya hawaasaa horsiisee bulaa bu'uuraan jijjiiruu dha Haala Walii-galaa Naannoo Horsiisee Bulaa Oromiyaa. Aangoo fi gahee hojii labsii kanaan kennameef akkuma jirutti ta'ee, dabalataanis Labsii bulchiinsa hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk. 27, 2012) Koreen Dhaabbii Dhimma Bu'uuraalee Misoomaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 1ffaa seektaroota isaaf itti waamaman qoratee kallattii kaa'ee jira. pdf: 2900 Waajjira Pireezidaanti Bulchinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa. Oromiyaa bal’inaan kaare-kilomeetira 600000 yoo taatu, uummata lakkooysaan miliyoona 40 tahu qabdi. nuti amma immoo wayyaanee waliin dhiisnee wayyaanee oromiyaa keessa jirtu waliin diddaa gabrummaa keenya jalqabna. Tritt Facebook bei, um dich mit Jihad Kedir und anderen Nutzern, die du kennst, zu vernetzen. Aangoo Biyyichaa Eenyutu Qabatee Jira? waliin walmaddii hoogganaman, Lammiileen Itoophiyaa Biyya alaa jiraatan akka caasaa isaaniitti, itti waamamni isaanii Waajjira. SHAASHEE dhagaa bu'uraa waajjira OMN keenyee, eebba fudhannee mariitti seennee jirra. Dheebuu Kutaa 7ffaa fi 8ffaa OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 141,432. Waajjiraalee PSMQN Godinaalee 20tiif Waajjiraalee PSMQN Bulchiinsa Magaalotaa 19tiif Bakka Jiranitti Dhimmi: Ragaa Gitoota Hoiii Fi Oabeenya Namaa Akka Nuuf Ergamu Gaafachuu Ilaala Adeemsi foo'annoo fi filannoo ( Qaxarii, jijjiirraan, guddinni sadarkaa, ramaddii, leenjii fi. 34,487 likes · 294 talking about this. Daandiin bilisummaa fi qaanqeen dimokiraasii calaqqisuu egalamee shororkeessitootaan hin fashalaa'u. Komishiniin Siivil Sarviisii Oromiyaa Manneen Hojii labsii Lakk. As US Portland Oregon keessa kan jiraatan dargaggoonni Oromoo. 46/1994 የተሻሻለው የኦሮሚያ ክልል ሕገ መንግሥት. Oromiya Region Tourism: TripAdvisor has 3,106 reviews of Oromiya Region Hotels, Attractions, and Restaurants making it your best Oromiya Region resource. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. 107• Aayyoo baruxeen karaatti duute (Qaanqee). 519 Me gusta · 283 personas están hablando de esto. MAGALATA OROMIYAA MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት መገለተ ኦሮሚያ THE OROMIA NATIONAL REGIONAL STATE MEGELETA OROMIA Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya’ee Bahe Labsii Lak. Heerri keenya. Watch free online TV channels live and on-demand from all countries in the world on your computer or iPhone/iPad/Android mobile devices with 7 days recorded DVR. Komishiniin Siivil Sarviisii Oromiyaa Manneen Hojii labsii Lakk. Techno Bros. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Gara harmee oromiyaatti baga nagaan dhuftan hirmaannaan keessan cimee itti haa fufu waliin haa hojjannu. marroo lammaaffaaf miseensa Koree Jidduu fi Waajjira Siyaasaa tayee. chalabultume. WAASHINGITAN, DIISII — Godina Harargee Lixaa aanaa Hawwii guddinaa araddaalee Taa'oo fi Ibsaa jedhaman keessaa har'a liyyuu poolisiin bulchiinsa naannoo Somaalee bobba'uu dhaan manneen 80 nu irraa gubee uummata araddaalee kanaa qe'ee irraa godaansisuu jiraattonni ibsaniiru. Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Goba Town Public Service and Human Resource Development Office, Government Organization, ethiopia, Goba. According to Opride, International human rights advocacy group Amnesty International are the latest to condemn the Ethiopian government’s rounding up of 3000 people over the past ten days. Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaa. Geleta, OLF, at a Conference on Women’s Interno in Ethiopia Human Rights and the Election of the next Director-General: Public Accountability Now. (Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo – Adoolessa 05, 2018) Akkuma dhiheenya kana karaa Sagalee Bilisummaa Oromoo fi miidiyaalee adda addaatiin ummata keenyaaf ibsaa turretti duulli waraanaa mootummaa Itoophiyaatiin karoorfame sochii ABO fi waliigala Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti haaromfamee bobbaan eegalamee jira. Bara Bara 24 23 Lakk. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama. Box----- Labsii Bulchiinsaa fi Ittifayyadama Lafa Baadiyyaa Naannoo Oromiyaa lakk.